DANE KONTAKTOWE
 • Bartosz Szczepaniak
 • 574-767-875
 • europedirect-torun@byd.pl
 • ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek11:00-13:00
 • Wtorek11:00-13:00
 • Środa11:00-13:00
 • Czwartek11:00-13:00
 • Piątek11:00-13:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Toruń

UE wspiera UA #2

Solidarność z Ukrainą: Komisja przeznaczy 248 mln euro na wsparcie państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną

Komisja podjęła dziś decyzję o udostępnieniu kwoty 248 mln EUR pięciu państwom członkowskim, które najbardziej ucierpiały na początku wojny i przyjęły dużą liczbę uchodźców, aby wesprzeć ich systemy przyjmowania i zarządzania granicami. 

Decyzja ta jest następstwem wydarzenia „Stand Up for Ukraine” z 9 kwietnia br., podczas którego Komisja zadeklarowała przeznaczenie do 400 mln EUR na wsparcie uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich. Ta pomoc nadzwyczajna z funduszu spraw wewnętrznych będzie wspierać Polskę, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Państwa członkowskie mogą wykorzystać te fundusze do zapewnienia natychmiastowej pomocy, takiej jak żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie dla osób uciekających przed niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, przy jednoczesnym zwiększaniu swojej zdolności do zarządzania granicami zewnętrznymi UE. 

Jako, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz władze lokalne i regionalne również odgrywają kluczową rolę w oferowaniu pomocy, państwa członkowskie będą musiały dopilnować, by to nadzwyczajne finansowanie również do nich docierało. W celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków bez znacznych obciążeń administracyjnych, Komisja uwolni środki w oparciu o osiągnięte wyniki, a nie rzeczywiste koszty. Aby w dalszym ciągu wspierać początkowe potrzeby w zakresie przyjmowania, Komisja udostępni pozostałą kwotę 152 mln EUR po uzgodnieniach z władzą budżetową. 

Komunikat w oryginalnej wersji językowej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_22_3171