DANE KONTAKTOWE
 • Bartosz Szczepaniak
 • 574-767-875
 • europedirect-torun@byd.pl
 • ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek11:00-13:00
 • Wtorek11:00-13:00
 • Środa11:00-13:00
 • Czwartek11:00-13:00
 • Piątek11:00-13:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Toruń

UE wspiera UA

Komisja zwiększa wsparcie dla wysiedlonych naukowców z Ukrainy

Komisja oficjalnie ogłosiła uruchomienie programu MSCA4Ukraine, będącego częścią działań „Maria Skłodowska-Curie”. Program ten będzie wspierać wysiedlonych naukowców z Ukrainy, tak by mogli kontynuować swoją pracę w organizacjach akademickich lub pozaakademickich w Europie. Umożliwi on im również powrót do kraju w celu odbudowy potencjału badawczego i innowacyjnego Ukrainy.

Program MSCA4Ukraine otrzymał łączny budżet w wysokości 25 mln EUR. Zapewni on naukowcom na poziomach doktoranckim i podoktorskim stypendia, które pozwolą im kontynuować pracę w organizacjach akademickich i pozaakademickich w państwach członkowskich UE i w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”. Będzie on realizowany przez doświadczone konsorcjum zajmujące się wspieraniem naukowców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Wypowiedź wiceprzewodniczącej Margrethe Vestager: W wyniku rosyjskiej inwazji ludność Ukrainy znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji. Pomoc uchodźcom, a w tym wypadku naukowcom, jest więc sprawą najwyższej wagi. Dzięki temu nowemu programowi naukowcy z Ukrainy będą mieli możliwość kontynuowania badań.

Wypowiedź komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marii Gabriel: W tych niezwykle trudnych czasach doskonałość naukowców z Ukrainy w dziedzinie badań naukowych zasługuje na nasze wsparcie. Program MSCA4Ukraine pozwoli nam jeszcze bardziej wzmacniać solidarność i współpracę naukową między UE a Ukrainą oraz zadbać o to, by ukraińscy naukowcy mogli kontynuować swoją pracę.

Nowy program, uwzględniony w zmianie do programu prac w ramach programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, będzie wspierał doskonałość naukową, rozwój umiejętności i kariery, równość szans, inkluzywność oraz atrakcyjne warunki pracy. W ramach wsparcia udzielanego naukowcom prowadzone będą m.in. działania szkoleniowe, skupiające się zarówno na rozwijaniu umiejętności związanych konkretnie z badaniami naukowymi, jak i najważniejszych umiejętności i kompetencji przekrojowych. Podobnie jak w przypadku innych działań „Maria Skłodowska-Curie”, program ten będzie również obejmował wypłacanie naukowcom dodatków rodzinnych.

Uruchomienie programu MSCA4Ukraine jest częścią odpowiedzi UE na rosyjską inwazję na Ukrainę oraz na konieczność szybkiego podjęcia działań, by wesprzeć wysiedlonych naukowców z Ukrainy i umożliwić im kontynuowanie pracy w Europie, przyczyniając się do ochrony ukraińskiego systemu badań naukowych i innowacji oraz wolności badań naukowych w ogóle.

Więcej informacji na temat warunków wdrażania dla instytucji, które chcą przyjąć naukowców w ramach tego programu, będzie dostępnych na jesieni 2022 r.

Kontekst

Unia Europejska, w tym Komisja, oraz organizacje przyjmujące biorące udział w działaniach „Maria Skłodowska-Curie” wspierają ukraińskich naukowców.

Nowym programem MSCA4Ukraine będą zarządzać niektóre spośród organizacji, które już uczestniczą w obecnym projekcie InspirEurope, finansowanym w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, i które już wspierają zagrożonych naukowców.

22 marca 2022 r. Komisja uruchomiła portal „Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy” (ERA4Ukraine), będący punktem kompleksowej obsługi w zakresie informacji i wsparcia dla naukowców i innowatorów z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj. Portal ten skupia inicjatywy na szczeblu UE, inicjatywy krajowe oraz inicjatywy grup pozarządowych. Jego celem jest pomoc naukowcom w znalezieniu zakwaterowania i możliwości zatrudnienia, ułatwienie uznawania ich dyplomów oraz oferowanie innych usług.

Dodatkowe informacje:

Komunikat prasowy: Komisja zwiększa budżet programu „Horyzont Europa” w celu wsparcia innowacji ekologicznych, zdrowotnych i cyfrowych oraz pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy

Więcej informacji na temat programu MSCA4Ukraine

Więcej informacji na temat pomocy UE dla naukowców z Ukrainy

Więcej informacji na temat projektu InspirEurope

Komisja wspiera wysiedlonych naukowców z Ukrainy Pobierz (45.468 kB - PDF)