DANE KONTAKTOWE
 • Bartosz Szczepaniak
 • 574-767-875
 • europedirect-torun@byd.pl
 • ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek11:00-13:00
 • Wtorek11:00-13:00
 • Środa11:00-13:00
 • Czwartek11:00-13:00
 • Piątek11:00-13:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Toruń

COFE

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: 

Trzeci Panel Obywatelski  
Zmiana klimatu, środowisko i zdrowie

7-9 stycznia w Warszawie
 

 

W dniach 7-9 stycznia, Europejski Panel Obywatelski dotyczący zmian klimatu, środowiska i zdrowia spotka się po raz trzeci i ostatni.

 • Kiedy: 7-9 stycznia 2022
 • Gdzie:
  - Grupy robocze Panelu będą współpracować na terenie Kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie (ul. Nowoursynowska 84). 
  - Oficjalne otwarcie oraz sesje plenarne odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki (plac Defilad 1). 

Podczas sesji, która odbędzie się w Warszawie na terenie Kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz w Pałacu Kultury i Nauki, około 200 panelistów ze wszystkich państw członkowskich, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu, zadecyduje o zaleceniach w sprawie przyszłości Europy. 

Ze względu na zmieniającą się sytuację COVID-19, Zarząd Konferencji w sprawie Przyszłości Europy postanowił zorganizować sesję Trzeciego Panelu z pełnym poszanowaniem środków ochrony zdrowia obowiązujących w Polsce. Wydarzenie przybrało format hybrydowy, dzięki czemu wszyscy paneliści będą mieli okazję wziąć udział w dyskusjach. Uczestnicy Konferencji uwzględnią rezultaty prac z poprzednich sesji, które odbyły się w dniach 1-3 października oraz 19 - 21 listopada i skupią się na zagadnieniach z zakresu zmian klimatu, środowiska i zdrowia.

Wszystkie istotne informacje, w tym najnowsze sprawozdanie z prac Trzeciego Panelu, można znaleźć na dedykowanej stronie


Program 
Piątek, 7 stycznia 2022

08:15 – 08:45              Przyjazd

09:15 – 10:30              Oficjalne otwarcie sesji plenarnej (transmisja internetowa)

10:30-11:00                 Przerwa 

11.00-12.30                 Forum otwarte 

12.30-14.00                 Przerwa na lunch

14:00-15:00                 Forum otwarte 

15:00-16:00                 Przerwa i przejście do pokoi typu break-out

16:00-17:50                 Praca w podgrupach

17:50–18:05                Przerwa

18:05-19:30                 Praca w podgrupach

19:30                           Zakończenie 


Sobota, 8 stycznia 2022

08:15 – 08:30              Przyjazd

09:00 – 10:15              Praca w podgrupach

10:15 – 10:30              Przerwa 

10:30 – 12:45              Praca w podgrupach

12.45 - 13.45               Przerwa na lunch 

13:45 – 14:45              Praca w podgrupach

14:45 – 15:00              Przerwa i zmiana grup

15:00 – 16:00              Praca w podgrupach

16:00 – 16:30              Przerwa 

16:30 – 18:30              Praca w podgrupach

18:30                           Zakończenie 


Niedziela, 9 stycznia 2022

08:15 – 08:30              Przyjazd

08:45 – 09:30              Praca nad kluczowymi zagadnieniami (forum otwarte)

09:30 – 10:00              Przerwa 

10:00 – 11:10              Sesja plenarna (transmisja internetowa)

11:10 – 11:30              Przerwa 

11:30 – 13:00              Sesja plenarna (transmisja internetowa)

13:00 – 13:10              Przerwa

13:10 – 14:00              Sesja plenarna (transmisja internetowa)


Koniec sesji 3


Jak śledzić sesję Panelu

Spotkania Paneli z udziałem 200 uczestników będą transmitowane online w Centrum Multimedialnym Parlamentu oraz za pośrednictwem Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej.

Dziennikarze, którzy chcą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, proszeni są o rejestrację.

Strefa dla prasy będzie dostępna na terenie Kampusu Kolegium Europejskiego w Budynku Wozowni w sali C4 (Coach house building) oraz w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Tierieszkowej lub w Sali Kopernika (wejście od strony ulicy Marszałkowskiej).

Zasady obowiązujące w związku z pandemią COVID-19 

College of Europe w Natolinie wdraża wszystkie środki bezpieczeństwa dotyczące wydarzeń publicznych. Wymagane jest noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego.

Przed każdorazowym wejściem na teren Kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie uczestnicy będą poddawani testom na obecności wirusa SARS-CoV-2. Testy będą wykonywane w piątek między godziną 14:00 a 18:00 oraz w sobotę od 08:15 do 17:00 przed bramą uczelni. 

Kontekst 

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem konferencji organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obrady paneli uwzględniają opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

Obywatele zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców przy użyciu metod zapewniających, że są oni reprezentatywni dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.

Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią każdego panelu. Każdy panel przedstawi zalecenia, które zostaną uwzględnione na sesji plenarnej konferencji, która następnie przedstawi propozycje dotyczące przyszłości Europy.

Więcej informacji 

- Kalendarium Konferencji w sprawie przyszłości Europy i wstępny harmonogram  
- Zasady dotyczące europejskich paneli obywatelskich
- Trzecie sprawozdanie okresowe z wielojęzycznej platformy cyfrowej
- Przyszłość Europy: panele obywatelskie zabierają głos